Úvod Česká jména moří a mezinárodních území Jména států a jejich územních částí
O publikaci About gazetteer Koupit publikaci
Našli jste chybu?

Publikaci Česká jména moří a mezinárodních území vydal v roce 2014 Český úřad zeměměřický a katastrální.

Publikace Česká jména moří a mezinárodních území po obsahové i koncepční stránce navazuje na příručku Index českých exonym (2., rozšířené a aktualizované vydání, Praha 2011). Jména oceánů, moří, jejich částí, některých mořských proudů a podmořských útvarů totiž mohou existovat v podobě českých exonym (domácích podob cizích zeměpisných jmen), přestože je Česká republika vnitrozemským státem. Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro standardizaci zpracovala obsáhlejší seznam moří a doplnila ho o jména geografických objektů mimo osídlené kontinenty. Dodatky a opravy publikace Česká jména moří a mezinárodních území a jmen v této aplikaci vyšly v příloze 3. rozšířeného a aktualizovaného vydání Indexu českých exonym (vyd. 2019).

The gazetteer Czech Names of Seas and International Territories was published by Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre in 2015.

The gazetteer Czech Names of Seas and International Territories continues in the Index of Czech Exonyms (2, extended and updated edition, Prague 2011) from the content and the concept point of view as well. The names of oceans, seas, their bodies, sea currents and submarine objects can also exist as Czech exonyms (domestic form of foreign geographic names) even though the Czech Republic is a landlocked country. It is stated in the published Index of Czech Exonyms that Czech forms of names of seas were mentioned only when the sea was lying in the sovereignty of just one country. The Commission on Geographical Names of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre has now worked out a more comprehensive list of seas for standardisation and completed it with objects outside populated continents.

?
Stručně popište, co máme chybně, uveďte zdroj, kde je možné Vámi uvedené informace ověřit. Zadáte-li platný e-mail, budete o opravě informováni.

Formulář pro hlášení chyb

Popis chyby
Zdroj
Zeměpisná délka
Zeměpisná šířka
Jméno a příjmení
E-mail
Kontrolní otázka: Napište slovy, kolik je 7 + 3
Zrušit Všechny položky jsou povinné. Zeměpisné souřadnice získáte kliknutím do mapového pole.
Svět
Arktida
Antarktida
!
Kliknutím do mapy zobrazíte informace o prvku
Svět
Arktida
Antarktida
!
Kliknutím do mapy zobrazíte informace o prvku
Svět
Arktida
Antarktida
!
Kliknutím do mapy zobrazíte informace o prvku
podkladové mapy: Esri, DeLorme, GEBCO, NOAA NGDC  | názvosloví: ČÚZK  |  Prohlášení o přístupnosti  | © 2015-2021 ČÚZK