Úvod Česká jména moří a mezinárodních území Jména států a jejich územních částí
O aplikaci About application

Vybrané soubory standardizovaných geografických jmen jsou od roku 1982 uveřejňovány v neperiodických názvoslovných publikacích Českého úřadu zeměměřického a katastrálního vydávaných v souladu s doporučeními konferencí OSN pro standardizaci geografických jmen v ediční řadě Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR. Používání standardizovaných jmen je v oblasti působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního závazné a doporučuje se všem uživatelům geografických jmen.

Aplikace Jména světa vznikla jako produkt k publikacím vydávaným v této ediční řadě a je častěji aktualizována.

Since 1982 selected lists of standardized geographical names are published in non-periodical gazetteers by Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre in accordance with the recommendation of UN Conferences on the Standardization of Geographical Names in editorial series UNO Gazetteers of Geographical Names-CZ. The use of standardized geographical names is obligatory in the scope of authority of Office for Surveying, Mapping and Cadastre and is recommended to all users.

This application Jména světa (Names of the Word) was created as an accompanying product to gazetteers in the editorial series and is more often actualized.

Česká jména moří
a mezinárodních území
Jména států
a jejich územních částí
Prohlášení o přístupnosti  |  © 2015-2021 ČÚZK