Úvod Česká jména moří a mezinárodních území Jména států a jejich územních částí
O aplikaci About application

Vybrané soubory standardizovaných geografických jmen jsou od roku 1982 uveřejňovány v neperiodických názvoslovných publikacích Českého úřadu zeměměřického a katastrálního vydávaných v souladu s doporučeními konferencí OSN pro standardizaci geografických jmen v ediční řadě Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR. Používání standardizovaných jmen je v oblasti působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního závazné a doporučuje se všem uživatelům geografických jmen.

Tato aplikace vznikla jako doprovodný produkt k publikacím vydávaným v této publikační řadě.

Since 1982 selected lists of standardized geographical names are published in non-periodical gazetteers by Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre in accordance with the recommendation of UN Conferences on the Standardization of Geographical Names in editorial series UNO Gazetteers of Geographical Names-CZ. The use of standardized geographical names is obligatory in the scope of authority of Office for Surveying, Mapping and Cadastre and is recommended to all users.

This application was created as an accompanying product to gazetteers in the editorial series.

Česká jména moří
a mezinárodních území
Jména států
a jejich územních částí
© 2015-2019 ČÚZK